Pénzvisszatérítési eljárás

Elállás joga
Megrendelése során Ön az alábbiakkal élhet: a 45/2014 Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól. Ön a szerződéstől az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat.
Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.
Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
Felhívjuk figyelmét, hogy csak a sértetlen, eredeti állapotban lévő terméket tudjuk visszavásárolni A termék nem lehet kopott, karcos, az ilyen állapotú termékeket sajnos nem tudjuk visszavenni.
Felbontott  sérült termékeket nem áll módunkba visszavenni.
Jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban lásd:
Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól: 45/2014